freya_victoria: (Default)
[personal profile] freya_victoria
Оскільки багато людей все ж таки звикло 23 лютого дарувати чоловікам, навіть тим, хто від армії вдало відкосив, якісь шкарпетки або дезодоранти, то пропоную перейменувати це свято на День Чоловічих Первинних Статевих Ознак, з тим і вітати всіх, для кого це надзвичайно важливо!
Page generated Sep. 25th, 2017 11:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios