freya_victoria: (Default)
[personal profile] freya_victoria
 Дізналася, що черемша в Червоній книзі... Тобто, купляти її не варто, бо продавати її протизаконно. Дуже шкода((( Але не хочеться, щоб її знищили, тож не варто створювати попит на заборонений товар

Date: 2017-02-26 07:28 pm (UTC)
black_desman: (Default)
From: [personal profile] black_desman
Але ж її в нас у супермаркетах продають. Отже, десь вирощують у промислових масштабах, і цілком легально.
Page generated Oct. 17th, 2017 07:51 am
Powered by Dreamwidth Studios