freya_victoria: (Default)
[personal profile] freya_victoria
Голосіння матері при похованні доньки-підлітка, з етнографічних записів:
"„...Робітници моя, робітници, хто мині буде так робити, як ти мині робила?.. А хто мині миски помиє тай до криниці піде тай попере тай вимиє, тай потачєє, тай хто мині хату замите?.. Типер ти вмерла, та я мушу сама робити..."
 
Дуже зворушливо, егеж?
 

Date: 2017-03-12 04:45 pm (UTC)
euthanasepam: (Default)
From: [personal profile] euthanasepam
В традиційних спільнотах діти бідніших верств суспільства вважалися найбільшим скарбом батьків не тому, що їх дуже любили, а як робочі руки: що більше дітей, то більше сім’я може зробити й заробити. В найбідніших країнах сучасного світу (насамперед Африки та Азії) дотепер так.

Хоча, мабуть, любили також, попри злидні й безнадію. У Стефаника цю болючу тему трохи розкрито. Але й тяжко таке читати. Наприклад, «Кленові листки»: www.ukrlib.com.ua/books/printitzip.php?tid=337.
Page generated Oct. 17th, 2017 07:50 am
Powered by Dreamwidth Studios