Час

Dec. 31st, 2016 01:33 am
freya_victoria: (Default)
 Час проповзає повз мене без змін
Дзвінко трамваї прорізують сутінь
Скуті кайданами дні в календар
Дар - пропливати між хвиль і хвилин
В грудні поглину зістарений час
 

30.12.2016


Page generated Oct. 17th, 2017 07:43 am
Powered by Dreamwidth Studios